JOUW TEAM OP VOLLE TOEREN

 

Ontdek de kracht van je team

 

De voorkeuren van de teamleden komen in één oogopslag in beeld via deze sessie. De ervaring leert dat de teamleden zichzelf en de ander beter begrijpen. Dat zorgt voor een effectieve samenwerking, meer betrokkenheid en werkplezier. 

 

High Class TEAMBUILDING SESSIE

voor een effectieve samenwerking met meer plezier

Een team dat bevlogen, betrokken en effectief samenwerkt, kijkt niet naar de overeenkomsten, maar naar ieders verschillen. Deze verschillen maken dat ieder teamlid zijn eigen unieke bijdrage levert en het team daarmee versterkt. Hoe ontdek je de verschillen en hoe zorg je ervoor dat je elkaar aanspreekt op ieders voorkeuren, op ieders toegevoegde waarde. Deze sessie schept duidelijkheid en geeft aan ieder teamlid meer betrokkenheid in het team.

Naast de stijl (de manier waarop men zaken benadert en de manier waarop beslissingen worden gemaakt) en de motivatiekracht van de teamleden, kan ook gekeken worden of de taakverdeling (Right Fit Check) past bij de teamleden. Het kan zomaar zijn dat sommige stoelen verwisseld moeten worden voor meer werkplezier. Of dat er gekeken moet worden naar een nieuw teamlid met specifieke kwaliteiten. 

Het is de bedoeling dat er genoeg gespreksstof op gang wordt gebracht om het team nog meer te laten floreren vanuit haar kracht.

Wat heb je ons een topmiddag bezorgd. De passie en liefde voor je werk was voelbaar. Zo knap dat je iedereen in ons team ”los” hebt kunnen krijgen. Ik merk nu al, één dag later, dat er een andere kleurrijke bril wordt op gezet. De af en toe bevroren sfeer heb jij weten te ontdooien. Het is een toegevoegde waarde en rijkdom voor meerdere teams om jou te mogen ontmoeten.

Julia Haex

Team Maastricht Sint Pieter-Centrum

Hierboven zie je een voorbeeld van een teamsamenstelling. De kracht van dit team is dat er veel in beweging gezet wordt in het team. De valkuil van het team is dat het soms te intens en over-competitief is.  Aandachtspunt is dat er meer tijd besteed moet worden aan visie en vernieuwing, alsook aan het bestendigen daarvan. Want dan kan het team wendbaar én standvastig inspelen op situaties in de organisatie en in de markt. Er moet eveneens oog zijn voor wat de impact daarvan is op het team voor nu en voor op de lange termijn.

Waarom High Class? In één oogopslag zie je en weet je wat er moet gebeuren om het team in balans te krijgen en te houden. Dit is nodig zodat (nog meer) resultaten met plezier en voldoening worden bereikt. Ook ga je ontdekken via High Class Teambuilding hoe de teamleden individueel informatie verwerken, communiceren, beslissingen maken, met druk van buitenaf omgaan en in hoeverre zij veranderingsbereid zijn. Dat geeft begrip voor elkaar en een betere sfeer. Men kan elkaar dan effectiever inzetten of juist ontlasten. Op basis van High Class Teambuilding kan periodiek gemonitord worden of het team op de goede weg blijft. Via High Class Teambuilding wordt er een hoge standaard weggezet voor een team dat verfrissendbetrokken, slagvaardig en toekomstbestendig handelt en samenwerkt om (nog meer) impact te maken.

“Bijzonder, anders dan de meeste teambuildingsessies. Op een leuke, luchtige manier gebracht, maar geeft ook diepe inzichten in het team en in jezelf. Een originele manier om naar het team te kijken en naar jezelf.” – Patricia, Maastricht

“Verrassend leuke teambuilding. Mooi om elkaar in kleuren te leren kennen.” – Desirée

“Jouw visie en professionaliteit geven mij een bepaalde rust. Je hebt ons team de ingrediënten gegeven om er iets moois van te maken” – Sandra

Beste teambuilding in 40 jaar werken in de zorg – Ellie Dings

Jeanine is een positieve influencer – Jacqueline van Beek, Venlo


Wat maakt deze workshop zo uniek?

1) Persoonlijke voorkeuren komen op een luchtige manier aan bod

In deze sessie wordt er ook gekeken naar het persoonlijke imago van de teamleden. Dit komt in de meeste teambuildingsessies door anderen gegeven niet aan bod. Wat straal je uit, hoe wíl je overkomen, hoe laat je je kwaliteiten zien en welke rol speelt kleur hierin. De ervaring leert dat het ludiek en leerzaam is en meer zelfbewustwording geeft. Hierdoor wordt het potentieel én het zelfsturend vermogen nog meer aangesproken van de teamleden. Bovendien werkt deze bewustwording op een positieve manier door naar de doelgroep. Want de teamleden weten hun uitstraling meer af te stemmen op de behoefte van de specifieke doelgroep.

 

2) Marktwaarde wordt vergroot

Door bewustwording te krijgen over wat het team uniek maakt, wordt de betrokkenheid van ieder teamlid vergroot. Zo wordt het team steviger op de kaart gezet. Wanneer de teamleden met enthousiasme over de kwaliteiten van hun aantrekkelijke team weten te spreken, wordt het team zichtbaarder in de organisatie en/of markt gepromoot. De specifieke kwaliteiten van het team die naar buiten komen tijdens de sessie, kunnen via netwerken en mediakanalen helder en consistent geuit worden voor meer herkenning.

3) Verschillende werkvormen

Er zijn verschillende werkvormen mogelijk, zoals in workshopverband met het gehele team, of met een deel van het team of in een sessie met alleen de teamleider. Er kan gebruik worden gemaakt van een online vragenlijst of er kan een intuÏtieve spelvorm ingezet worden, waarin kleurvoorkeur een belangrijke rol speelt. Aan de hand van wat speelt in en rondom het team, wordt een advies op maat gemaakt. 

Wat kun je verwachten?

N Welke stappen moet je zetten om een herkenbaar personal brand te worden

N Hoe kun jij je kwaliteiten inzetten om jezelf onderscheidend en aanvullend te profileren

N Wat is je persoonlijke aantrekkingskracht voor je team/doelgroep

N Hoe laat jij deze aantrekkingskracht zien in je uitstraling

N Op aanvraag kan er ook een ‘Right Fit Check’ plaatsvinden om effectiever en meer betrokken te werken

N Hoe onderscheidt jouw unieke team zich? Hoe maakt het beslissingen, hoe bereikt het team conclusies, wat is de unieke kracht en waar liggen de valkuilen

N Een gezellige sfeer, waarin men elkaar beter leert kennen. Ideaal voor een originele teamactiviteit

N Op persoonlijk vlak zullen de teamleden ook hun voordeel kunnen doen met op opgedane kennis over henzelf; het is een waardevolle investering in hun persoonlijke ontwikkeling