TEAMBUILDING VOOR

MEER TEAMKRACHT

JOUW TEAM OP VOLLE TOEREN 

Ontdek de kracht van je team 

De voorkeuren van de teamleden komen in één oogopslag in beeld via deze sessie. De ervaring leert dat de teamleden zichzelf en de ander beter begrijpen. Dat zorgt voor een effectieve samenwerking, meer betrokkenheid en werkplezier. 

 

ZET JE TEAM OP DE KAART
 

voor een effectieve samenwerking met meer plezier

Een team dat bevlogen, betrokken en effectief samenwerkt, kijkt niet alleen naar de overeenkomsten, maar vooral naar ieders verschillen. Deze verschillen maken dat ieder teamlid zijn eigen unieke bijdrage levert en het team daarmee versterkt. Hoe ontdek je de verschillen en hoe zorg je ervoor dat je elkaar aanspreekt op ieders voorkeuren, op ieders toegevoegde waarde. Deze sessie schept duidelijkheid en geeft ieder teamlid meer betrokkenheid in het team.

Een succesvol team bestaat uit teamleden die zich veilig en betrokken voelen. Aandacht hebben voor ieders waarde en talenten, geeft ruimte om te groeien en bloeien.

Naast de stijl (de manier waarop ieder teamlid communiceert en beslissingen maakt) en de belangrijkste drijfveren van ieder teamlid, wordt ook duidelijk welke rollen het meest passen bij de teamleden.  

Het aller belangrijkste is dat er in de teambuilding genoeg gespreksstof op gang wordt gebracht om het team nog meer te laten floreren vanuit haar kracht.

Wat heb je ons een topmiddag bezorgd. De passie en liefde voor je werk was voelbaar. Zo knap dat je iedereen in ons team ”los” hebt kunnen krijgen. Ik merk nu al, één dag later, dat er een andere kleurrijke bril wordt op gezet. De af en toe bevroren sfeer heb jij weten te ontdooien. Het is een toegevoegde waarde en rijkdom voor meerdere teams om jou te mogen ontmoeten.

Julia

Buurtzorg Maastricht

De teambuilding werd door Jeanine op een enthousiaste en boeiende manier gegeven, een inspirator. Waardevol is dat ze met voorbeelden aankomt die afgestemd zijn op het team. 

Suzanne

Buurtzorg Leerdam

Het was een zeer verhelderende middag vol energie! Het grootste inzicht dat ik kreeg, was hoe de samenstelling van ons team is en hoe we elkaar aanvullen. 

Anita

Wat een fijne, veilige sfeer kan Jeanine in korte tijd neerzetten. Het was een prettige teambuilding, waar je jezelf en elkaar beter leert kennen en waarin je handvatten krijgt om als team met elkaar verder ‘op reis’ te gaan.

Amanda

 De persoonlijke voorkeuren worden in kaart gebracht. In één oogopslag zie je en weet je wat er moet gebeuren om het team in balans te krijgen en te houden. Dit is nodig om (nog meer) met plezier en voldoening te werken. Ook ga je ontdekken via deze teambuilding hoe de teamleden individueel informatie verwerken, communiceren, beslissingen maken, met druk van buitenaf omgaan en in hoeverre zij veranderingsbereid zijn. Dat geeft begrip voor elkaar en een betere sfeer. Men kan elkaar dan effectiever inzetten of juist ontlasten. Op basis van deze Teambuilding kan periodiek gemonitord worden of het team op de goede weg blijft. Er wordt toegewerkt naar een team dat bevlogenbetrokken, slagvaardig en toekomstbestendig handelt en samenwerkt om (nog meer) impact te maken. Maar vooral wordt er gestreefd naar een algeheel gevoel van welzijn met als gevolg dat de kans op verloop kleiner, zo niet nihil, wordt. 

Nu ook online!

 

In de eerste instantie waren we wat huiverig om online een teambuilding te gaan doen. We vroegen ons af of we allemaal apart achter een pc, wel de verbinding met elkaar zouden voelen. Jeanine heeft het goed aangepakt. Tijdens de teambuilding bouwden voor stapje voor stapje aan een leidraad voor de komende maanden. Het uiteindelijke resultaat is een persoonlijk profiel en een teamprofiel met tips om aan te werken. Jeanine is heel zorgvuldig en we hebben een heel prettig contact gehad in de voorbereiding, maar zeker ook in de afrondingsfase. Dus voor wie twijfelt of een online teambuilding wel zinvol is, zou ik zeggen neem contact op met Jeanine en vraag naar de mogelijkheden. 

Sandra

Buurtzorg Havelte

Onlangs hebben wij een vervolg-teambuilding gehad van Jeanine. Het was weer heel goed om even stil te staan bij de ontwikkelingen binnen ons team. Online voldeed het om ons team weer op te frissen. Jeanine heeft ons weer wat goede inzichten gegeven over onze persoonlijke verlangens en kwaliteiten en hoe deze zich verhouden ten opzichte van het team. Samen zijn we weer tot een punt gekomen om hiermee verder te gaan binnen ons team. Het was zelfs geen probleem om dit online te doen. Een echte aanrader.

Miëls Otten

Buurtzorg Meerssen

Wat andere teamleiders en teamleden vinden van deze teambuilding

“Bijzonder, anders dan de meeste teambuildingsessies. Op een leuke, luchtige manier gebracht, maar geeft ook diepe inzichten in het team en in jezelf. Een originele manier om naar het team te kijken en naar jezelf.” – Patricia

“Verrassend leuke teambuilding. Mooi om elkaar in kleuren te leren kennen.” – Desirée

“Mooi om te zien dat posities in een team kunnen veranderen wanneer je er dieper op in gaat” – Petra Peursem

“Beste teambuilding voor de zorg in 40 jaar. Nadenken over je plek in het team geeft eye-openers” – Ellie

“Ik besef nu dat ik een belangrijke positie in het team heb; mijn toegevoegde waarde. Deze dag was als de kleur van een prachtige regenboog”- Georgette van ‘t Hof

“Verhelderend en verrassend! Belangrijk is het vooral iedereen in zijn waarde te laten en rekening te houden met ieders kwaliteiten. Lekker werken zo”- Brigitte 

“Mooie inzichten; meer aandacht voor de “stillere” collega’s en hen meer laten shinen”- Paul

“Leerzaam. Wetende dat iedereen anders is en op eenzelfde situatie anders kan reageren vanuit zijn drijfveren “- Hilda den Hartog

“Mijn grootste inzicht heeft te maken met het aspect uitstraling. Dat ik door bepaalde kleuren te dragen, ik kan bepalen wat ik wil laten zien van mezelf.” – Meijke Bekkers

“Ongelooflijk hoe kleur en intuïtie zo speels een helder beeld en inzicht kunnen geven in ons teamfunctioneren” – Marjolein van Lent

“Deze teambuilding is inspirerend en helpt om mezelf en de anderen te zien binnen het team”- Lieselotte

“Mijn grootste inzicht is dat ons team heel veel goede kwaliteiten bevat die wij vaak onderschatten” – Juliët

“Zinvol om op deze manier te ontdekken vanuit welke stijl en onderliggende waarden collega’s handelen’ – Maaike


Wat maakt deze teambuilding uniek?

1) Persoonlijke voorkeuren komen op een luchtige manier aan bod

In de teambuilding wordt er ook gekeken naar het persoonlijke imago van de teamleden. Dit komt in de meeste teambuildingsessies door anderen gegeven niet aan bod. Wat straal je uit, hoe wíl je overkomen, hoe laat je je kwaliteiten zien en welke rol speelt kleur hierin. De ervaring leert dat het ludiek en leerzaam is en meer zelfbewustwording geeft. Hierdoor wordt het potentieel én het zelfsturend vermogen nog meer aangesproken van de teamleden. Bovendien werkt deze bewustwording op een positieve manier door naar de doelgroep.  

TEAMBUILDING

2) Marktwaarde wordt vergroot

Door bewustwording te krijgen over wat het team uniek maakt, wordt de betrokkenheid van ieder teamlid vergroot. Zo wordt het team steviger op de kaart gezet. Wanneer de teamleden met enthousiasme over de kwaliteiten van hun aantrekkelijke team weten te spreken, wordt het team zichtbaarder in de organisatie en/of markt gepromoot. De specifieke kwaliteiten van het team die naar buiten komen tijdens de sessie, kunnen via netwerken en mediakanalen helder en consistent geuit worden voor meer herkenning.

3) Verschillende werkvormen

Er zijn verschillende werkvormen mogelijk; met het gehele team, of met een deel van het team of in een sessie met alleen de teamleider. Er kan gebruik worden gemaakt van een online vragenlijst of er kan een interactieve spelvorm ingezet worden, waarin kleurvoorkeur een boeiende rol speelt. Aan de hand van wat speelt in en rondom het team, wordt een advies op maat gemaakt. 

Wat teamleiders en teamleden vinden van Jeanine’s aanpak

“Jeanine is in staat om iedereen te blijven boeien.” – Anita Linthout

“Kordaat en duidelijk” – John Heidskra

“Ze laat visie en professionaliteit zien” – Sandra

“Inspirerend, verhelderend en treffend.”- Georgette van ‘t Hoff

“Duidelijk, verrassend, actief betrokken en energievol.”- Debbie van den Berk

“Jeanine is niet overheersend, waardoor er bij iedereen zijn unieke stijl tevoorschijn komt”- Carla

Wat kun je verwachten?

N Wat is je persoonlijke toegevoegde waarde voor je team; hoe kun jij je kwaliteiten inzetten om jezelf onderscheidend en aanvullend te profileren

N Jouw persoonlijke kleur speelt een essentiële rol in het team; word letterlijk vertrouwd met jouw specifieke kleur en met die van de andere teamleden. Krijg feeling met de psychologie van kleuren.

N Hoe onderscheidt jouw unieke team zich? Hoe maakt het beslissingen, hoe bereikt het team conclusies, wat is de unieke kracht en waar liggen de uitdagingen

N Een gezellige sfeer, waarin men elkaar beter leert kennen. Ideaal voor een originele teamactiviteit

N Op persoonlijk vlak zullen de teamleden ook hun voordeel kunnen doen met op opgedane kennis over henzelf; het is een waardevolle investering in hun persoonlijke ontwikkeling